Атестація педагогічних працівників у 2016-2017 н.р.


На початку 2016-2017 н.р. у Чернівецькому вищому комерційному училищі Київського національного торговельно-економічного університету була створена атестаційна комісія у складі 14 чоловік, до якої увійшли директор, заступники директора з навчально-виробничої та навчально-виховної роботи, старший майстер, методист, голова трудового колективу, голова проспілки, голови циклових методичних комісій та психолог. Члени атестаційної комісії працювали за планом, графіком та згідно із заходами, розробленими і затвердженими у вересні 2016 року. Атестація 2016-2017 н.р. передбачала проведення системи заходів, спрямованих на всебічне комплексне вивчення та оцінювання педагогічної діяльності викладачів, які підлягали атестації у поточному навчальному році.

На початковому етапі атестації за допомогою анкет здійснено діагностику фахового та методичного рівнів кожного педагогічного працівника та визначено основні 5 напрямків оцінки його діяльності у міжатестаційний період: загальні показники; результативність навчально-методичної та інноваційної діяльності; результативність діяльності з формування знань і компетентності учнів; результативність позакласної роботи; розвиток навчально-матеріальної бази кабінету.

Саме за цими показниками члени атестаційної комісії вивчали та аналізували діяльність педагогічних працівників, які підлягали атестації у 2016-2017 н.р. Вони відвідували відкриті уроки, позакласні заходи, засідання предметних гуртків педагогічних працівників, які підлягали атестації, надавали їм індивідуальну та групову консультативну допомогу, вивчали стан ведення навчально-плануючої документації, зміцнення матеріально-технічної бази, створення та поповнення комплексно-методичного забезпечення, здійснювали моніторинг рівня знань учнів, аналізували роботу педпрацівників, які атестуються, з учнями та їх батьками (вихованість, дисциплінованість учнів, відвідування ними занять, наявність/відсутність пропусків занять без поважних причин, спізнень, стан відпрацювання та перездач пропущених занять).

Питання організації та проведення атестації розглядалось на засіданнях атестаційної комісії, під час інструктивно-методичних нарад, нарадах при директорові, а також на засіданнях циклових методичних комісій, де заслуховувались доповіді, аналізувались методичні розробки, проводились творчі звіти педагогів, які атестуються.

Психолог училища здійснювала психологічний супровід атестації, провела анкетування "Педагог очима учнів, колег".

Протягом 2016-2017 н.р. відбулося чотири засідання атестаційної комісії.

На першому засіданні традиційно було підведено підсумки атестації педагогічних працівників у 2015-2016 н.р. та визначено завдання атестаційної комісії на новий навчальний рік, розглянуто план засідань, графік роботи та заходи.

У ході другого та третього засідань майстри виробничого навчання та викладачі представляли навчально-методичні бази своїх кабінетів, звітували про свою діяльність у міжатестаційний період. Головна увага приділялась самоосвітній роботі педпрацівників. Їх звітність проходила на робочих місцях. Таким чином члени атестаційної комісії мали змогу не тільки почути, як працює педагог в плані самоудосконалення, але й побачити його творчі напрацювання: методрозробки, поурочне планування, комплекси навчально-методичного забезпечення уроків тощо. На цій основі робився висновок, наскільки творчо та результативно працював кожен педагог.

Четверте засідання атестаційної комісії було присвячене підведенню підсумків атестації педагогічних працівників 2015-2016 н.р. На ньому була присутня в.о директора навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області С.М.Микитюк.

Педпрацівники, які атестувалися, представляли свої потрфоліо та методичні розробки уроків і виховних заходів. Розгорнуту оцінку діяльності педагогів давали голови циклових методичних комісій, члени адміністрації та методист. Психолог училища ознайомила присутніх з мультимедійною презентацією "Педагог очима учнів, колег". Це сприяло критичному осмисленню педпрацівниками результатів їх роботи. Таким чином, атестаційною комісією Чернівецького вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету одноголосно було прийнято таке рішення:
  1. Присвоїти кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої категорії" працівникам: Шевчуку В.В. - викладачеві інформатики, Горук І.Р. - викладачеві спецдисциплін, Швець А.В. - викладачеві спецдисциплін;
  2. Присвоїти 11 тарифний розряд Халащук М.О. - майстрові виробничого навчання;
  3. Клопотати перед атестаційною комісію Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" Долгорук А.В. - викладачеві хімії та Захисту Вітчизни;
  4. Клопотати перед атестаційною комісію Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про підтвердження раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" та встановленому педагогічному званню "викладач-методист" таким прайфвникам: Микитюк С.М. - викладачеві німецької мови; Мартинюк В.А. - викладачеві англійської мови;
  5. Клопотати перед атестаційною комісію Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про підтвердження раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" та встановленому педагогічному званню "вчитель-методист" Кочубею М.В. - викладачеві фізичної культури;
  6. Клопотати перед атестаційною комісію Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про підтвердження раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" та встановленому педагогічному званню "старший вчитель" Мазуренку В.В. - викладачеві Захисту Вітчизни;
  7. Клопотати перед атестаційною комісію Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про підтвердження раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" та встановлення педагогічного звання "старший викладач" Козьмі О.А. - викладачеві спецдисциплін;
  8. Клопотати перед атестаційною комісію Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про підтвердження майстрові виробничого навчання Ісар Г.Д. раніше присвоєного педагогічного звання "майстер виробничого навчання І категорії", встановленого 12 тарифного розряду.