Доступ до публічної інформації
* відповідно до статті 30 Закону України "Про освіту" *

Статут Київського національного торговельно-економічного університету /переглянути.../
Положення про Чернівецьке вище комерційне училище КНТЕУ /переглянути.../
Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) /переглянути.../
Ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг: Сертифікат про акредитацію спеціальності 5.05170101 "Виробництво харчової продукції" /переглянути.../
Сертифікат про акредитацію спеціальності 181 "Харчові технології" /переглянути.../
Структура та органи управління ЧВКУ КНТЕУ /переглянути.../
Кадровий склад ЧВКУ КНТЕУ /переглянути.../
Освітні програми для підготовки кваліфікованих робітників: Ліцензований обсяг - 700
Фактична кількість осіб, які навчаються в ЧВКУ КНТЕУ - 639
Мова освітнього процесу - українська
Наявність вакантних посад - шість вакантних посад майстра в/н (не потребує проведення конкурсу)
Матеріально-технічне забезпечення /переглянути.../
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання - гуртожитків немає
Результати моніторингу якості освіти /переглянути.../
Річний звіт про діяльність ЧВКУ КНТЕУ /переглянути.../
Правила прийому на навчання у 2019 році:
  • для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника /переглянути.../
  • для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста /переглянути.../
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами /переглянути.../
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти /переглянути.../
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати - немає
Правила поведінки здобувачів освіти (єдині вимоги до учнів ЧВКУ КНТЕУ) /переглянути.../
План заходів щодо профілактики протидії булінгу (цькуванню), насилля серед учасників освітнього процесу /переглянути.../
Порядок подання та розгляду (з дотримання конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) /переглянути.../
Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти та застосування заходів виховного впливу /переглянути.../

Протокол засідання Педагогічної ради *Про конкурсний відбір проектів підручників для учнів 10 класу* /переглянути.../
Протокол засідання Педагогічної ради *Про конкурсний відбір проектів підручників для учнів 11 класу* /переглянути.../
Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу /переглянути.../

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 181 "Харчові технології" /переглянути.../
АБІТУРІЄНТУ
ЗВІТИ