Доступ до публічної інформації

Статут Київського національного торговельно-економічного університету /переглянути.../
Положення про Чернівецьке вище комерційне училище КНТЕУ /переглянути.../
Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) /переглянути.../
Ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг: Сертифікат про акредитацію спеціальності 5.05170101 "Виробництво харчової продукції" /переглянути.../
Сертифікат про акредитацію спеціальності 181 "Харчові технології" /переглянути.../
Освітні програми для підготовки кваліфікованих робітників:
  • освітня програма для підготовки кваліфікованих робітників за професією 5123 Офіціант III, IV розряду /переглянути.../
  • освітня програма для підготовки кваліфікованих робітників за професією 7412 Кондитер III, IV розряду /переглянути.../
Структура та органи управління ЧВКУ КНТЕУ /переглянути.../
Кадровий склад ЧВКУ КНТЕУ /переглянути.../
Ліцензований обсяг - 960
Фактична кількість осіб, які навчаються в ЧВКУ КНТЕУ - 705
Мова освітнього процесу: українська
Інформація про наявність вакантних посад (станом на 01.09.2018) /переглянути.../
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання: гуртожитків немає
Результати моніторингу якості освіти /переглянути.../
Річний звіт про діяльність ЧВКУ КНТЕУ /переглянути.../
Правила прийому на навчання у 2019 році:
  • для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника /переглянути.../
  • для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста /переглянути.../
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти /переглянути.../

План заходів щодо профілактики протидії булінгу (цькуванню), насилля серед учасників освітнього процесу /переглянути.../
Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти та застосування заходів виховного впливу /переглянути.../

Протокол засідання Педагогічної ради *Про конкурсний відбір проектів підручників для учнів 10 класу* /переглянути.../
Протокол засідання Педагогічної ради *Про конкурсний відбір проектів підручників для учнів 11 класу* /переглянути.../
Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу /переглянути.../

Про проведення ДПА-2019 /переглянути.../
АБІТУРІЄНТУ
ЗВІТИ