Методична робота


Якість освіти - це, насамперед,
якість методичної роботи


Нормативно-правова база
Плануюча документація
Атестація та підвищення кваліфікації
Дуальна форма навчання
Зовнішнє незалежне оцінюванняМетодична робота є важливою складовою навчально-виховного процесу й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до удосконалення змісту, організації й методів навчання.

З метою забезпечення належних умов для організації та проведення методичної роботи в училищі діє методичний кабінет, який являється центром методичної роботи навчального закладу, де зосереджено: нормативні документи про освіту; періодичні фахові видання; документація методичних комісій; методичні рекомендації; матеріали передового педагогічного досвіду викладачів; методичні розробки уроків та позакласних заходів; зразки плануючої та звітної документації, дидактичних матеріалів тощо.

Методична робота в училищі проводиться згідно принципів і положень нормативних документів про освіту, рекомендацій Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області.

Педагогічний колектив працює над єдиною науково-методичною проблемою: "Активне навчання - критичне мислення учня". Адже учні, які мислять критично, зазвичай навчаються з інтересом. Навіть у дуже важких інтелектуальних завданнях вони бачать можливості для навчання. Ці учні шукають шляхи застосування навичок критичного мислення і, як правило, охоче їх використовують - і в класі, і у своєму повсякденному житті. Саме завдяки таким учням викладання стає приємнішим і цікавішим для вчителя.