Звіти про надходження та використання коштів
(за ІІІ квартал 2017 року)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги
Звіт про надходження та використання коштів, що надійшли з інших джерел


Звіт директора Чернівецького вищого комерційного училища КНТЕУ за 2017 рік
Звіт директора Чернівецького вищого комерційного училища КНТЕУ за 2016 рік
Звіт про результати фінансової діяльності за 2016 рік
Баланс на 1 січня 2017 року
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2016 рік
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2017 року
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2016 рік
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2016 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік
Звіт про рух необоротних активів на 1 січня 2017 року
Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування на 1 січня 2017 року
Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей за 2016 рік