Бібліотека училища


Новини бібліотекиБібліотека училища відіграє важливу роль у професійному становленні молодих спеціалістів. Бібліотека навчально-виховного закладу - це фундамент освіти і самоосвіти. Бібліотека у своїй діяльності керується Законами України "Про освіту", "Про бібліотеку і бібліотечну справу", іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.

Розпочала роботу бібліотека з моменту заснування училища. З того часу бібліотеку очолювати мудрі, талановиті працівники, які доклали чимало зусиль для збереження вже укомплектованих бібліотечних фондів, проводили велику роботу щодо комплектування новими підручниками відповідно до вимог часу.

Вся інформаційно-методична література систематизована за міжнародною системою класифікації бібліотечних фондів УДК (універсальна десяткова система).

Інформаційна робота бібліотеки здійснюється за такими напрямками:
 1. Загальні питання педагогіки та методики організації навчально-виховної роботи.
 2. Теоретичне навчання.
 3. Загальноосвітні дисципліни.
 4. Спеціальні дисципліни.
 5. Виробниче навчання.
 6. Фізичне та військово-патріотичне виховання.
 7. Самоосвіта майстрів виробничого навчання та викладачів.
Робота бібліотеки здійснюється за напрямками:
 1. Пропаганда книги (книжкові виставки, тематичні перегляди літератури, години цікавих повідомлень, зустрічі із відомими людьми: письменниками, відомими поетами).
 2. Організаційно-масова та методична робота:
  • інформації, бібліографічні огляди, довідки, бібліотечні уроки, ознайомлення учнів з правилами користування книгою та її збереження;
  • складання актів, обхідні листи;
  • методична робота з активом (створення бібліотечного активу учнів та представника педагогічного колективу; залучення активу до роботи в бібліотеці; щомісячні засідання активу бібліотеки; участь у семінарах, лекторіях, підбір літератури для проведення заходів, а також годин спілкування у групах; залучення учнів до читання художньої літератури, періодичної навчальної літератури).
 3. Формування бібліотечного фонду:
  • надходження літератури(підручників, методичної літератури, періодичної преси);
  • робота з фондом (оформлення картотеки обліку підручників загальноосвітніх та спецдисциплін; вилучення з фонду літератури, яка потребує ремонту, а також літератури, непридатної для користування; збереження бібліотечного фонду; постійна робота з формулярами).
 4. Робота з комплектування фонду (вивчення попиту учнів та педагогічного колективу щодо придбання необхідної навчальної літератури у книжкових магазинах, бібколекторі).
 5. Формування духовної особистості, етики, естетики, моралі:
  • цикл бесід на морально-етичну тематику (алкоголь, паління, наркотики);
  • етика спілкування, звернення, розмова, поведінка;
  • читання статей, їх обговорення;
  • злочинність серед неповнолітніх.
 6. Патріотичне виховання:
  • тиждень права;
  • уроки історичної правди (цикл лекцій історика);
  • огляди літературної виставки до Дня Перемоги, Дня незалежності, Дня міста;
  • формування та виховання у молоді поваги до Конституції.
 7. Робота з документами:
  • ознайомлення з наказами, розпорядженнями, загальноучилищними планами, іншими документами;
  • планування роботи на навчальний рік (перспективний, щомісячний);
  • складання звітності, актів, обхідні листи, оформлення передплати періодичної преси.
 8. Соціальний розвиток і самоосвіта:
  • участь у громадському житті училища;
  • участь та допомога у проведенні всіх заходів;
  • участь у семінарах, лекціях і конференціях бібліотекарів;
  • відвідування обласної бібліотеки, її філіалів.
Бібліотека надає допомогу майстрам виробничого навчання та викладачам у проведенні годин спілкування за тематикою: морально-правова; естетична; охорона здоров'я, здоровий спосіб життя; моя професіям - найкраща.

Бібліотека допомагає викладачам у проведенні предметних тижнів із загальноосвітніх дисциплін. Також надається допомога у проведенні відкритих уроків із спецдисциплін, підборі необхідної літератури, наданні інформації з професійної підготовки.

Бібліотека відіграє важливу роль у поліпшенні методичної роботи з майстрами виробничого навчання та викладачами. При цьому увага педагогів акцентується на нові методичні доробки та розробки, концепції щодо навчання, виховання.

Бібліотека має окреме приміщення для зберігання підручників із загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, художньої літератури, обслуговує читачів у режимі абонементу, читальної зали.

Бібліотека училища координує свою діяльність спільно з обласною науковою бібліотекою ім. М.Івасюка та з її філіалом - юнацькою бібліотекою. Разом з ними проводяться зустрічі з відомими письменниками, тематичні конференції, обговорення, диспути. У підготовці та проведенні таких заходів беруть активну участь викладачі та учні навчального закладу.

У 2011 році бібліотека перейшла на якісно новий рівень обслуговування користувачів, забезпечивши їм широкий доступ до інформаційних ресурсів.

В читальному залі користувачі одержують вільний доступ до джерел інформації. До їхніх послуг електронний каталог бібліотеки, що містять понад 24 тис. бібліографічних записів книжкового фонду та електронний каталог журнальних статей, який складається із 1479 записів.

Використання електронних ресурсів є однією з пріоритетних та перспективних послуг, які надаються читачам бібліотеки. Бібліотека приділяє увагу пропаганді бібліотечного фонду училища, підвищенню інформаційної культури читачів.

Невід'ємною частиною діяльності бібліотеки були і залишаються індивідуальне та групове інформування. Традиційно в бібліотеці проводяться дні інформації, виставки нових надходжень, презентації навчальної та наукової літератури, авторами яких є викладачі ЧВКУ КНТЕУ. Слід відмітити значне покращення матеріально-технічної бази бібліотеки. На сьогоднішній день в бібліотеці 7 ком'ютері. У бібліотеці створені необхідні умови для забезпечення навчального процесу.