Доступ до публічної інформації
* відповідно до статті 30 Закону України "Про освіту" *

Атестація закладу освіти (РІШЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ від 23 червня 2021 року Протокол № 142) /переглянути.../

Місцезнаходження закладу освіти: 58001, м. Чернівці, пл. Соборна, буд. 2
Контактна інформація: телефон (факс) - (037 2) 52-44-78, e-mail - chvku_knteu@ukr.net

Установчі документи ЧВКУ КНТЕУ / ДТЕУ:
 • Статут Київського національного торговельно-економічного університету /переглянути.../
 • Статут Державного торговельно-економічного університету /переглянути.../
 • Положення про Чернівецьке вище комерційне училище КНТЕУ /переглянути.../
 • Положення про Чернівецьке вище комерційне училище ДТЕУ /переглянути.../
 • Положення про сайт Чернівецького вищого комерційного училища КНТЕУ /переглянути.../
 • Положення про сайт Чернівецького вищого комерційного училища ДТЕУ /переглянути.../
 • Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) /переглянути.../
 • Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) /переглянути.../
Ліцензії на провадження освітньої діяльності:
 • витяг з ЄДЕБО щодо права провадження освітньої діяльності у сфері П(ПТ)О /переглянути.../
 • витяг з ЄДЕБО щодо права провадження освітньої діяльності у сфері ВО /переглянути.../
 • витяг з ЄДЕБО щодо права провадження освітньої діяльності у сфері ФПО /переглянути.../
Сертифікати про акредитацію спеціальностей: Зразки документів про освіту державного зразка та додатків до них /переглянути.../
Структура та органи управління закладу освіти /переглянути.../
Кадровий склад закладу освіти /переглянути.../

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти: Робочі навчальні плани, що реалізуються в закладі освіти /переглянути.../

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти /переглянути.../
Ліцензований обсяг - 840
Фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти (станом на 01.10.2022) - 748
Мова освітнього процесу /переглянути.../
Мова освітнього процесу - українська
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення /переглянути.../
Наявність вакантних посад - п'ять вакантних посад майстра в/н (не потребує проведення конкурсу)

Матеріально-технічне забезпечення Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання /переглянути.../
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання - за потреби
Результати моніторингу якості освіти /переглянути.../
Річний звіт про діяльність ЧВКУ КНТЕУ /переглянути.../

Правила прийому на навчання на 2021 рік Правила прийому на навчання на 2022 рік Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами /переглянути.../
Порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з особливими потребами /переглянути.../
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації /переглянути.../
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати /переглянути.../
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати - немає
Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти /переглянути.../

План заходів щодо створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу /переглянути.../
План заходів щодо профілактики протидії булінгу (цькуванню), насилля серед учасників освітнього процесу /переглянути.../
Порядок подання та розгляду (з дотримання конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) /переглянути.../
Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти та застосування заходів виховного впливу /переглянути.../

Протокол засідання Педагогічної ради *Про конкурсний відбір проектів підручників для учнів 10 класу* /переглянути.../
Протокол засідання Педагогічної ради *Про конкурсний відбір проектів підручників для учнів 11 класу* /переглянути.../
Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу /переглянути.../
ВСТУП-2022
ЗВІТИ ДИРЕКТОРА, ФІНАНСОВІ ЗВІТИ
ЕЛЕКТРОННЕ ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Протидія корупції в ЧВКУ КНТЕУ

Укази Президента України:
 • "Про утворення Національного антикорупційного бюро України" /переглянути.../
 • "Про Національну раду з питань антикорупційної політики" /переглянути.../
Закони України: Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним
Повідомлення може бути подано:
 • електронною поштою з поміткою "Про корупцію": chvku_knteu@ukr.net
 • за телефоном: (037 2) 52-44-78
Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність,
передбачену чинним законодавством України