Навчально-виробнича робота


Нормативно-правова база
Професійна освіта
Загальна середня освіта
Дуальна освіта
Фахова передвища освіта
Вища освіта
Навчально-виробнича робота
Зовнішнє незалежне оцінювання
Корисні посиланняНавчально-виробничий процес у ЧВКУ КНТЕУ - це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів.

Навчально-виробничий процес грунтується на принципах гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об'єднань, спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та включає загально-професійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями.

Планування навчально-виробничого процесу в училищі забезпечує умови для його раціональної організації, своєчасного та повного виконання навчальних планів і програм, завчасної та ретельної підготовки педагогічних працівників до кожного заняття. Завдяки плануванню забезпечується раціональне використання приміщень навчального закладу, устаткування навчальних кабінетів, майстерень і лабораторій, зв'язок теоретичного та виробничого навчання.

Основними навчально-методичними документами з питань планування навчально-виробничого процесу в ЧВКУ КНТЕУ відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах є: робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня професійно-технічної освіти; робочі навчальні програми навчальних предметів і професійно-практичної підготовки, що передбачені робочими навчальними планами; поурочно-тематичні плани навчальних предметів; плани навчально-виробничої діяльності, плани занять (уроків), розклад занять.

Уроки виробничого навчання на базі виробничих майстерень направлені на формування первинних професійних умінь і навичок учнів з робітничих професій кухаря, офіціанта, бармена, кондитера, агента з організації туризму. Виробничі майстерні обладнані згідно державних стандартів, постійно оновлюються новим сучасним устаткуванням, яке відповідає вимогам сьогодення. Наявне устаткування дозволяє учням оволодівати необхідними навичками відповідно навчальних планів та програм, вимог кваліфікаційних характеристик, оволодівати новими виробничими технологіями.

Згідно договорів про навчально-виробничу практику, учні закріплюють професійно-практичні навички безпосередньо на підприємствах, за новими технологіями працюють на сучасному устаткуванні. Саме у цей період відбувається первинна адаптація майбутніх робітників у виробничих умовах, знайомство з вимогами підприємства, зіставлення наявних знань і умінь щодо виробничих вимог.

Адміністрація ЧВКУ КНТЕУ налагодила співпрацю з багатьма закладами ресторанного господарства регіону. Поряд з потужними підприємствами: ресторан "Рояль", ресторан "Бухарест", ресторан "Мілена", ресторан "Чернівці", ресторан "Аристократ", РК "Сонячна долина", РК "Буковинська Троя", ТОВ "Наше пиво", піцерії "Піцца парк", кондитерський цех "Ваніль", мережа суші-студій "Пан-Жа Пан", нашими партнерами є і малі заклади ресторанного господарства міста та області.

Ми співпрацюємо з такими роботодавцями, які піклуються про майбутнє, розуміють, що без спільних зусиль навчального закладу і підприємства, для якого готуються кадри, якісно підготувати потрібного йому кваліфікованого робітника, який міг би використовувати в своїй роботі новітні технології виробництва, майже неможливо.

Одним з ефективних шляхів приведення системи освіти у відповідність із завданнями виробництва полягає в розвитку інтегрованої системи навчання. Вона є прикладом ефективної співпраці з трьох сторін: учень - навчальний заклад - роботодавець. Така співпраця наближає учнів до реальних умов виробництва, надає можливість учню отримати конкретне робоче місце з можливістю подальшого працевлаштування.