Навчально-виховна робота


Продан Олена Володимирівна -
заступник директора з
навчально-виховної роботи

Освіта - вища, Чернівецький національний
університет імені Ю.Федьковича, 2004 р.

Спеціальність - "Менеджмент організації",
кваліфікація менеджера

Педагогічний стаж - 15 років

У 2001 році завершила навчання в Чернівецькому промислово-економічному технікумі за спеціальністю "Організатор обслуговування в готельно-туристичних комплексах" і здобула кваліфікацію техніка-організатора.

У 2004 році закінчила навчання в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Менеджмент організації" та здобула кваліфікацію менеджера.

З вересня 2004 року по вересень 2016 року працювала в Чернівецькому вищому комерційному училищі Київського національного торговельно-економічного університету майстром виробничого навчання з професії "Агент з організації туризму" та викладачем туристичних дисциплін.

Протягом роботи в ЧВКУ КНТЕУ була головою циклової методичної комісії туристичного профілю, членом методичної ради, творчої групи майстрів виробничого навчання та експертної комісії.

У 2007, 2011, 2016 роках атестувалася як майстер виробничого навчання на 10, 11 і 12 тарифний розряд відповідно.

У 2007 році нагороджена грамотою управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації.

У 2009, 2014 роках атестувалася як викладач спецдисциплін, в результаті було присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої категорії" та "спеціаліст першої категорії" відповідно.

У 2020 році атестувалася як викладач спецдисциплін, в результаті було присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії".


Виховна проблема, над якою працює навчальний заклад
"Проектна діяльність у виховній роботі як основа освітнього простору здобуття
основних компетентностей з метою формування в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу
та розвитку індивідуальних і творчих здібностей"


Положення про Раду профілактики правопорушень серед учнів
План роботи Ради профілактики на 2022-2023 н.р.
План роботи Учнівської ради на 2022-2023 н.р.
Склад учнівської ради ЧВКУ КНТЕУ
Положення про учнівське самоврядування
Про створення безпечного середовища в училищі
Про протидію булінгу (цькуванню)
План заходів щодо профілактики правопорушень серед учнів на період до 2021 року
План заходів щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року
Всеукраїнська акція "16 днів проти насильства"


Головною метою виховної роботи в навчальному закладі є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкретного вибору свого місця в житті. Навчально-виховна робота базується на ряді концептуальних положень Конституції України, Закону "Про освіту" та інших законодавчих актів.

Основними принципами виховної роботи в училищі є:
  • фундаментальність, системність, безперервність, єдність логічного та історичного, національного та загальнолюдського, суспільного і особистого, гуманізація і демократизація процесу виховання учнів у колективі через колектив, співвідношення вимогливості до учнів з повагою до їх гідності та турботою про них;
  • диференціація та індивідуалізація виховного процесу - врахування у виховній роботі рівнів фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку учнів;
  • зв'язок виховання з життям, трудовою діяльністю.
Шляхом вивчення нахилів, здібностей, інтелектуального рівня, стану трудової підготовки розробляється система заходів, що ставить перед собою мету виховання національно свідомого, освіченого фахівця і громадянина, що керується високими моральними цінностями й загальнолюдськими критеріями.

Організація виховної роботи акцентується на індивідуальній роботі з дітьми, проведенні ряду цікавих загальноучилищних пізнавальних заходів. Загалом роботу щодо забезпечення навчання та виховання підростаючого покоління в училищі можна вважати ефективною та плідною. Педагогічний колектив постійно ставить перед собою нові цілі та завдання з виховання підростаючого покоління.

Сьогодні навчальний заклад живе яскравим та багатогранним життям. Однією з найважливіших складових цього процесу є виховна робота, яка покликана покращити процес формування всебічно розвиненої особистості у відповідності з її природними нахилами та обдаруваннями.