* ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ *
/ фаховий молодший бакалавр /


Спеціальність "Харчові технології"

Підприємства ресторанного бізнесу потребують кваліфікованих фахівців з виробництва харчової продукції. Професія молодшого спеціаліста з виробництва харчової продукції це: цікава та різноманітна робота; можливість організовувати роботу закладів ресторанного господарства; творчий підхід під час приготування та презентації кулінарної продукції; можливість розробляти фірмові страви; перспектива кар'єрного зростання.

Сучасний фахівець з технології харчування - це всебічно розчинена особистість. Він повинен знати: особливості ресторанного господарства, його задачі та перспективи розвитку; основи підприємництва та управлінської діяльності, економіки підприємств різних типів; новітні напрямки технології виробництва кулінарної продукції; організацію виробництва та обслуговування в закладах ресторанного господарства; сучасне устаткування підприємств харчування; основи стандартизації, контроль якості продукції та правила виробничої санітарії.

Він повинен вміти: проявляти самостійність, принциповість та творчий підхід до роботи; готувати та презентувати кулінарну продукцію; організовувати виробництво закладів ресторанного господарства; аналізувати проблему та прогнозувати результат; приймати рішення в умовах сучасного виробництва.